Instrukcije za dźěło z LibreOffice Draw

Na stronje pomocy za LibreOffice powšitkowne móžeće instrukcije, kotrež dadźa so na wšě module nałožić, na přikład wo dźěle z woknami a menijemi, wo přiměrjenju LibreOffice, datowych žórłach, galeriji a ćehnjenju a pušćenju.

Jeli pomoc za druhi modul trjebaće, přepińće z kombinaciskim polom w nawigaciskim wobłuku na požadany modul.

Objekty wobdźěłać a zeskupjeć

Objekty rjadować, wusměrić a rozdźělić

Dwaj objektaj přeblendować

Sektory a segmenty rysować

Objekty podwojić

Objekty zeskupić

Objekty kombinować a twary tworić

Linije zwjazać

3D-objekty zestajeć

Objekty wjerćeć

Barby a tekstury wobdźěłać

Swójske barby definować

Barby wuměnić

Pjelnjenja barbowych přeběhow wutworić

Tekst wobdźěłać

Tekst přidać

Fontwork For Graphical Text Art

Z runinami dźěłać

Předłohu změnić a přidać

Pozadkowu pjelnjenku změnić

Wo runinach

Runinu zasadźić abo změnić

Objekty do druheje runiny přesunyć

Z runinami dźěłać

Objekty přesunyć

Wšelake

Tastowe skrótšenki za rysowanske objekty

Wobrazy zasadźić

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Copying Graphics From the Gallery

Inserting Objects From the Gallery

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Lěpjate dypki wužiwać

Prošu podpěrajće nas!