Z runinami dźěłać

Rysowanki w LibreOffice Draw runiny podpěruja.

Dialog Runinu zasadźić

Runinu wubrać

Zo byšće runinu wubrał, klikńće na rajtark z mjenom runiny deleka w dźěłowym wobłuku.

tip

Zo byšće kajkosće runiny wobdźěłał, klikńće dwójce na rajtark runiny.


Runiny schować

 1. Wubjerće runinu a potom Format – Runina….

 2. Wotstrońće we wobłuku Kajkosće hóčku z kontrolneho kašćika Widźomny.

 3. Klikńće na W porjadku.

Na rajtarku so mjeno runiny módri.

tip

Klikńće na rajtark runiny a dźeržće tastu Umsch (⇧) stłóčenu, zo byšće runinu pokazał abo schował.


Schowane runiny pokazać

 1. Wubjerće schowanu runinu a potom Format – Runina….

 2. Wubjerće we wobłuku Kajkosće kontrolny kašćik Widźomny.

 3. Klikńće na W porjadku.

Runiny zawrěć

 1. Wubjerće runinu a potom Format – Runina….

 2. Wubjerće we wobłuku Kajkosće kontrolny kašćik Zawrjeny.

 3. Klikńće na W porjadku.

Njemóžeće objekty na zawrjenej runinje wobdźěłać.

Runiny wotewrić

 1. Wubjerće zawrjenu runinu a potom Format – Runina….

 2. Wotstrońće we wobłuku Kajkosće hóčku z kontrolneho kašćika Zawrjeny.

 3. Klikńće na W porjadku.

Prošu podpěrajće nas!