3D-objekty zestajeć

3D-objekty, kotrež kóždy 3D-scenu tworja, dadźa so do jednotliweje 3D-sceny kombinować.

Zo byšće 3D-objekty kombinował:

  1. Zasadźće 3D-objekt ze znošneje lajsty 3D-objekty (na přikład kóstku).

  2. Zasadźće druhi trochu wjetši 3D-objekt (na přikład kulu).

  3. Wubjerće druhi 3D-objekt (kulu) a potom Wobdźěłać – Wutřihać.

  4. Klikńće dwójce na prěni objekt (kulu), zo byšće do jeje skupiny zastupił.

  5. Wubjerće Wobdźěłać – Zasadźić. Wobaj objektaj stej nětko dźěl samsneje skupiny. Jeli chceće, móžeće jednotliwe objekty wobdźěłać abo jich poziciju znutřka skupiny změnić.

  6. Klikńće dwójce zwonka skupiny, zo byšće skupinu wopušćił.

Symbol za Notica

Njemóžeće 3D-objekty prěčić abo subtrahować.


Prošu podpěrajće nas!