Linije zwjazać

Hdyž linije zwjazujeće, so linije mjez susodnymi kónčnymi dypkami ćahnu.

Zo byšće linije zwjazał:

  1. Wubjerće dwě liniji abo wjace.

  2. Klikńće z prawej tastu a wubjerće Twar – Zwjazać.

Zo byšće začinjeny objekt wutworił, klikńće z prawej tastu na liniju a wubjerće Objekt začinić.

Symbol za Notica

Móžeće přikaz Objekt začinić jenož na zwjazane linije, wólnoručne linije a njewupjelnjene křiwki nałožić.


Prošu podpěrajće nas!