Wobrazy zasadźić

  1. Wubjerće Zasadźić – Wobraz….

  2. Pytajće za wobrazom, kotryž chceće zasadźić. Wubjerće kontrolny kašćik Zwjazać, zo byšće jenož zwjazanje k wobrazej zasadźił. Jeli chceće wobraz widźał, prjedy hač jón zasadźujeće, wubjerće Přehlad.

    Symbol za Notica

    Po tym zo sće zwjazany wobraz zasadźił, njesměće ani mjeno žórłoweho wobraza změnić ani žórłowy wobraz do druheho zapisa přesunyć.


  3. Klikńće na Wočinić (Öffnen), zo byšće wobraz zasadźił.

Prošu podpěrajće nas!