Objekty podwojić

Móžeće dwójne abo wjacore kopije objekta wutworić. Kopije móža identiske być abo so po wulkosći, barbje, wusměrjenju a městnje rozeznawać.

Slědowacy přikład wjacore kopije jednotliweje elipsy wutworja, zo by stapl pjenjezow wutworił.

  1. Wužiwajće nastroj Elipsa, zo byšće wupjelnjenu žołtu elipsu rysował.

  2. Wubjerće elipsu a potom Wobdźěłać – Podwojić….

  3. Zapodajće ličbu 12 do pola Ličba kopijow.

  4. Zapodajće negatiwnu hódnotu za Šěrokosć a Wysokosć, zo bychu so pjenjezy w staplu horje pomjeńšili.

  5. Zo byšće barbny přechad za pjenjezy definował, wubjerće rozdźělne barby w polomaj Započatk a Kónc. Barba w polu Započatk so na objekt nałožuje, kotryž rozmnožeće.

  6. Klikńće na W porjadku, zo byšće kopije wutworił.

Prošu podpěrajće nas!