Sektory a segmenty rysować

Symbolowa lajsta Elipsa nastroje za rysowanje elipsow a kruhow wobsahuje. Móžeće tež segmenty a sektory kruhow a elipsow rysować.

Zo byšće sektor kruha abo elipsy rysował:

 1. Wočińće symbolowu lajstu Kružki a elipsy (zestarjene) a klikńće jedyn ze symbolow Kružny wurězk abo Elipsowy wurězk Symbol Pokazowak myški so do nitkoweho křiža z małym wurězkowym symbolom přetworja.

 2. Stajće pokazowak myški na kromu kruha, kotryž chceće rysować a ćehńće, zo byšće kruh wutworił.

  Symbol Pokiw

  Hdyž ze srjedźizny ćahaće, zo byšće kruh wutworił, tłóčce , mjeztym zo ćahaće.


 3. Pušćće tastu myški, hdyž kruh ma požadanu wulkosć. Linija, kotraž kružnemu radiusej wotpowěduje, so w kruhu jewi.

 4. Pozicioněrujće pokazowak myški, hdźež ma prěnja hranica wurězka być a klikńće.

  Symbol za Notica

  Dokelž radiusowa linija, kotraž pokazowakej slěduje, je na kružnych hranicach wobmjezowana, móžeće něhdźe w dokumenće kliknyć.


 5. Pozicioněrujće pokazowak myški, hdźež ma druha hranica wurězka być a klikńće. Dospołny wurězk so pokaza.

Zo byšće segment kruha abo elipsy rysował, wuwjedźće kroki za wutworjenje wurězka na zakładźe kruha.

Zo byšće elipsowy łuk rysował, wubjerće jedyn łukowych symbolow a wuwjedźće samsne kroki kaž za wutworjenje kružneho wurězka.

Prošu podpěrajće nas!