Dwaj objektaj přeblendować

Při přeblendowanju so twary wutworjeja a we runoměrnych krokach mjez dwěmaj rysowanskimaj objektomaj rozdźěleja.

Symbol za Notica

Přikaz za přeblendowanje je jenož w LibreOffice Draw k dispoziciji. Móžeće wšak přeblendowane objekty do LibreOffice Impress kopěrować.


Zo byšće dwaj objektaj přeblendował:

  1. Dźeržće tastu Umsch stłóčenu a klikńće na kóždy objekt.

  2. Wubjerće Twar – Přeblendować.

  3. Zapodajće hódnotu, zo byšće ličbu objektow mjez spočatkom a kóncom přeblendowanja w polu Kroki podał.

  4. Klikńće na W porjadku.

Skupina so pokazuje, kotraž dwaj prěnjotnej objektaj a podatu ličbu (krokow) přeblendowanych objektow wobsahuje.

Wobraz za Přeblendować

Móžeće jednotliwe objekty skupiny wobdźěłać, hdyž skupinu wuběraće a F3 tłóčiće. Tłóčće +F3, zo byšće wobdźěłanski modus skónčił.

Prošu podpěrajće nas!