Objekty rjadować, wusměrić a rozdźělić

Objekty rjadować

Kóždy objekt, kotryž do swojeho dokumenta stajeće, so jedyn za druhim na předchadnym objekće stapluje. Zo byšće staplowanski porjad wubraneho objekta změnił, postupujće takle:

 1. Klikńće na objekt, kotrehož poziciju chceće změnić.

 2. Wubjerće Twar – Porjad, zo byšće kontekstowy meni pokazał a wubjerće jedyn ze slědowacych móžnosćow:

  Cyle do prědka objekt přede wšěmi druhimi objektami placěruje

  Doprědka objekt wo jednu runinu doprědka w staplu objektow placěruje

  Dozady objekt wo jednu runinu dozady w staplu objektow placěruje

  Cyle do pozadka objekt za wšěmi druhimi objektami placěruje

  Za objekt objekt za druhi, wubrany objekt placěruje

Objekt za druhi objekt stajić

 1. Klikńće na objekt, kotrehož poziciju chceće změnić.

 2. Wubjerće Twar – PorjadZa objekt. Pokazowak myški so do ruki změni.

 3. Klikńće na objekt, za kotrymž chceće wubrany objekt placěrować.

Staplowanski porjad dweju objektow wobroćić

 1. Dźeržće tastu Umsch (⇧) stłóčenu a klikńće na wobaj objektaj, zo byšće jej wubrał.

 2. Wubjerće Twar – PorjadWuměnić.

Objekty wusměrić

Funkcija Wusměrjenje wam zmóžnja, objekty w poměrje k sebi abo k stronje wusměrić.

 1. Wubjerće objekt, zo byšće jón na stronje wusměrił abo wubjerće wjacore objekty, zo byšće je w poměrje k sebi wusměrił.

 2. Wubjerće Twar – Objekty wusměrić a wubjerće jednu wusměrjenskich móžnosćow.

Objekty rozdźělić

Jeli tři objekty abo wjace objektow w Draw wuběraće, móžeće tež přikaz Wuběr rozdźělić, zo byšće wertikalny a horicontalny wotstup runoměrnje mjez objektami rozdźělił.

 1. Wubjerće tři objekty abo wjace objektow, zo byšće je rozdźělił.

 2. Wubjerće Twar – Rozdźělić.

 3. Wubjerće móžnosć za horicontalne a wertikalne rozdźělenje a klikńće na W porjadku.

Wubrane objekty so podłu horicontalneje abo wertikalneje wóski runoměrnje rozdźěleja. Dwaj najdalšej objektaj so jako referencnej dypkaj wužiwatej a so njepřesuwatej, hdyž so přikaz Rozdźělić nałožuje.

Prošu podpěrajće nas!