Runinu zasadźić abo změnić

Zasadźuje nowu runinu abo měnja runinu w dokumenće. Runiny su jenož w Draw k dispoziciji, nic w Impress.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Runina

Wočińće kontekstowy meni runinowych rajtarkow – wubjerće Runinu zasadźić

Wubjerće runinu a potom Format – Runina.

Wočińće kontekstowy meni runinoweho rajtarka – wubjerće Runinu změnić.


note

Zo byšće runinu wubrał, klikńće na wotpowědny rajtark deleka w dźěłowym wobłuku.


Dialog Runinu zasadźić

Mjeno

Zapodajće mjeno za nowu runinu. Zo byšće runinu přemjenował zapodajće nowe mjeno.

note

Slědowace mjena runinow so internje wužiwaja a njedadźa so změnić: wuhotowanje, pozadk, pozadkowe objekty, wodźenske elementy, měrjenske linije.

Runiny wuhotowanje, wodźenske elementy a měrjenske linije su w normalnym napohledźe widźomne a wotpowěduja předdefinowanym runinam Wuhotowanje, Wodźenske elementy a Měrjenske linije.

Runina pozadkowe objekty je widźomna w předłohowym napohledźe pod mjenom pozadkowe objekty.

Runina pozadk njeje ženje widźomna a nima so wužiwać.


tip

Zo byšće runinu direktnje přemjenował, klikńće z prawej tastu deleka na runinowy rajtark, wubjerće Runinu přemjenować w kontekstowym meniju a zapodajće nowe mjeno w rajtarku.


Titul

Zapodajće titul runiny.

Wopisanje

Zapodajće wopisanje runiny.

Runinowe kajkosće

Postajće kajkosće za runinu.

Widźomny

Runinu pokazać abo schować.

Ćišćomny

Při ćišćenju so tuta jednotliwa runina ćišći abo ignoruje.

Zawrjeny

Elementy na runinje před wobdźěłowanjom škitać.

Prošu podpěrajće nas!