Tekstowe pola konsolidować

Dwě wubranej tekstowej poli abo wjace do jednoho zjednoćić.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Twar – Tekst konsolidować, hdyž dwě tekstowej poli stej wubranej – abo wjace.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Tekst konsolidować, hdyž dwě tekstowej poli stej wubranej – abo wjace.


Konsolidowanje tekstowych polow wjacore tekstowe pola do jednotliweho tekstoweho pola zwjazuje, štož zmóžnja, zo tekst we wjetšim polu běža.

tip

Přikaz Tekst konsolidować je wosebje wužitny za wobdźěłowanje PDF-dokumentow z LibreOffice Draw.


Funkcija tekstowe fragmenty přepytuje, zo by zwěsćiła, hač z so z interpunkciskim znamješkom kónča. Jeli nic, so wobsah přichodneho tekstoweho pola připowěša, město toho zo so nowy wotstawk započina. Dyrbiće wotstawkowe stajenje manuelnje porjedźić a kajkosće wotstawka po konsolidaciji postajić.

Přispomnjenja

Prošu podpěrajće nas!