Symbolowa lajsta Tabela datoweje banki

Dokument wočinić

Symbol za Dokument wočinić

Wočinja dokument LibreOffice.

Dokument składować

Symbol za Dataju datoweje banki składować

Składuje aktualnu dataju datoweje banki.

Kopěrować

Symbol za Kopěrować

Kopěruje wuběr do mjezyskłada.

Zasadźić

Symbol za Zasadźić

Zasadźuje wobsah mjezyskłada na poziciji kursora a wuměnja wubrany tekst abo wubrane objekty.

Postupowacy sortěrować

Symbol za Postupowacy sortěrować

Sortěruje zapiski w detailnym napohledźe w postupowacym porjedźe.

Spadowacy sortěrować

Symbol za Spadowacy sortěrować

Sortěruje zapiski w detailnym napohledźe w spadowacym porjedźe.

Nowy formular datoweje banki

Symbol za Formular datoweje banki

Wutwori nowy formular datoweje banki (standard). Wužiwajće symbolowu lajstu ćehnjenja a pušćenja, zo byšće nowy objekt datoweje banki direktnje wutworił.

Nowy tabelowy naćisk

Symbol za Nowy tabelowy naćisk

Naćisnje nowu tabelu datoweje banki.

Tabelu datoweje banki wočinić

Symbol za Tabelu datoweje banki wočinić

Wočinja wubranu tabelu, zo byšće móhł datowe sadźby zapodać, wobdźěłać abo zhašeć.

Wobdźěłać

Symbol za Tabelu wobdźěłać

Wočinja wubranu tabelu, zo byšće móhł strukturu změnić.

Zhašeć

Symbol za Tabelu zhašeć

Zhaša wubranu tabelu.

Přemjenować

Symbol za Tabelu přemjenować

Přemjenuje wubranu tabelu.

Prošu podpěrajće nas!