Symbolowa lajsta Rozprawa datoweje banki

Dokument wočinić

Symbol za Dokument wočinić

Wočinja dokument LibreOffice.

Dokument składować

Symbol za Dataju datoweje banki składować

Składuje aktualnu dataju datoweje banki.

Kopěrować

Symbol za Kopěrować

Kopěruje wuběr do mjezyskłada.

Zasadźić

Symbol za Zasadźić

Zasadźuje wobsah mjezyskłada na poziciji kursora a wuměnja wubrany tekst abo wubrane objekty.

Postupowacy sortěrować

Symbol za Postupowacy sortěrować

Sortěruje zapiski w detailnym napohledźe w postupowacym porjedźe.

Spadowacy sortěrować

Symbol za Spadowacy sortěrować

Sortěruje zapiski w detailnym napohledźe w spadowacym porjedźe.

Nowy formular datoweje banki

Symbol za Formular datoweje banki

Wutwori nowy formular datoweje banki (standard). Wužiwajće symbolowu lajstu ćehnjenja a pušćenja, zo byšće nowy objekt datoweje banki direktnje wutworił.

Nowa rozprawa datoweje banki

Symbol za Nowa rozprawa datoweje banki

Wutworja nowu rozprawu datoweje banki.

Rozprawniski asistent

Symbol za Rozprawniski asistent

Wočinja rozprawniski asistent, kotryž was přez wutworjenje rozprawy datoweje banki wjedźe.

Rozprawu datoweje banki wočinić

Symbol za Rozprawu wočinić

Wočinja wubranu rozprawu, zo byšće móhł datowe sadźby zapodał, wobdźěłał abo zhašał.

Wobdźěłać

Symbol za Rozprawu wobdźěłać

Wočinja wubranu rozprawu, zo byšće móhł wuhotowanje změnić.

Zhašeć

Symbol za Rozprawu zhašeć

Zhaša wubranu rozprawu.

Přemjenować

Symbol za Rozprawu přemjenować

Přemjenuje wubranu rozprawu.

Prošu podpěrajće nas!