Tabelowy asistent – Tabelu wutworić

Zapodajće mjeno za tabelu a podajće, hač chceće tabelu změnić, po tym zo asistent je skónčeny.

Tabelowe mjeno

Podawa tabelowe mjeno.

Katalog tabele

Wubjerće katalog za tabelu. (Jenož k dispoziciji, jeli datowa banka katalogi podpěruje)

Šema tabele

Wubjerće šemu za tabelu. (Jenož k dispoziciji, jeli datowa banka šemy podpěruje)

Design tabele změnić

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće design tabele składował a wobdźěłał.

Daty hnydom zapodać

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće design tabele składował a tabelu wočinił, zo byšće daty zapodał.

Formular na zakładźe tuteje tabele wutworić

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće formular na zakładźe tuteje tabele wutworił. Formular so w tekstowym dokumenće z poslednimi wužiwanymi nastajenjemi formularoweho asistenta wutwori.

Tabelowy asistent

Prošu podpěrajće nas!