Tabelowy asistent – Primarny kluč nastajić

Podawa polo w tabeli, kotrež so ma jako primarny kluč wužiwać.

Primarny kluč wutworić

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće primarny kluč wutworił. Přidajće kóždej tabeli datoweje banki primarny kluč, zo byšće kóždu datowu sadźbu jasnje identifikował. Za někotre systemy datoweje banki w LibreOffice je primarny kluč nuznje trěbny za wobdźěłowanje tabelow.

Primarny kluč awtomatisce přidać

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće primarny kluč jako přidatne polo přidał.

Eksistowace polo jako primarny kluč wužiwać

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće eksistowace polo z jasnymi hódnotami jako primarny kluč wužiwał.

Pólne mjeno

Wubjerće pólne mjeno.

Awtomatiska hódnota

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće hódnotu zasadźił a hódnotu pola za kóždu datowu sadźbu inkrementował. Datowa banka dyrbi awtomatiske inkrementowanje podpěrać, zo byšće móhł funkciju Awtohódnota wužiwać.

Primarny kluč přez wjacore pola definować

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće primarny kluč z kombinacije wjacorych eksistowacych polow wutworił.

Pola, kotrež su k dispoziciji

Wubjerće polo a klikńće na >, zo byšće jo lisćinje polow primarneho kluča přidał.

>

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

Pola primarneho kluča

Wubjerće polo a klikńće na <, zo byšće jo z lisćiny polow primarneho kluča wotstronił. Primarny kluč so jako rjećaz polow w tutej lisćinje wutworja, wothorjeka dele.

Tabelowy asistent – Tabelu wutworić

Prošu podpěrajće nas!