Tabelowy asistent – Pola wubrać

Wubjerće pola z k dispoziciji stajenych přikładowych tabelow jako wuchadny dypk, zo byšće swójsku tabelu wutworił.

Wobchodniski

Wubjerće kategoriju Wobchodniski, zo byšće jenož wobchodniske přikładowe tabele pokazał.

Priwatne

Wubjerće kategoriju Wosobinski, zo byšće jenož wosobinske přikładowe tabele pokazał.

Přikładowe tabele

Wubjerće jednu z přikładowych tabelow. Wubjerće potom pola z teje tabele z lěweho lisćinoweho pola. Wospjetujće tutón krok, doniž njejsće wšě pola, kotrež trjebaće, wubrał.

Pola, kotrež su k dispoziciji

Nalistuje mjena pola datoweje banki we wubranej tabeli abo wubranym wotprašowanju. Klikńće, zo byšće polo wubrał abo dźeržće tastu Umsch (⇧) abo , mjeztym zo klikaće, zo byšće wjace hač jedne polo wubrał.

>

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

>>

Klikńće, zo byšće wšě pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<<

Klikńće, zo byšće wšě pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

^

Klikńće, zo byšće wubrane polo wo jedyn zapisk w lisćinje horje přesunył.

v

Klikńće, zo byšće wubrane polo wo jedyn zapisk w lisćinje dele přesunył.

Wubrane pola

Pokazuje wšě pola, kotrež so do noweje tabele zapřijimaja.

Tabelowy asistent – Typy a formaty nastajić

Prošu podpěrajće nas!