Sortěrowanje a zeskupjenje

W dialogu Sortěrowanje a zeskupjenje rozprawniskeho designera móžeće pola definować, kotrež so maja we wašej rozprawje sortěrować, a pola, kotrež so maja hromadźe dźeržeć, zo bychu skupinu tworili. Jeli swoju rozprawu po wěstym polu zeskupjeće, so wšě datowe sadźby ze samsnej hódnotu toho pola w jednej skupinje hromadźe dźerža.

Polo Skupiny pola w porjedźe wothorjeka dele pokazuje. Móžeće někajke polo wubrać a potom na tłóčatko Horje abo Dele kliknyć, zo byšće tute polo w lisćinje horje abo dele přesunył.

Sortěrowanje a zeskupjenje so w porjedźe lisćiny wothorjeka dele nałožujetej.

Po standardźe so nowa skupina za kóždu změnjenu hódnotu datoweje sadźby wubraneho pola wutworja. Móžeće tutu kajkosć wotwisujo wot pólneho typa změnić:

  1. Za pola typa Tekst móžeće prefiksowe znamješka wubrać a ličbu znamješkow do tekstoweho pola deleka zapodać. Datowe sadźby, kotrež su identiske w prěnich n znamješkach, so zeskupjeja.

  2. Za pola typa datum/čas móžeće datowe sadźby po samsnym lěće, kwartalu, měsacu, tydźenju, dnju resp. po samsnej hodźinje abo mjeńšinje zeskupić. Móžeće nimo toho interwal za njedźele a hodźiny podać: 2 njedźeli daty w dwunjedźelskich skupinach zeskupja, 12 hodźin daty w połdnjowskich skupinach.

  3. Za pola typa Awtohódnota, Měna abo Ličba interwal podawaće.

Hdyž podawaće, zo so maja někotre datowe sadźby na samsnej stronje hromadźe dźeržeć, maće tři móžnosće:

  1. Ně – mjezy stronow so njewobkedźbuja.

  2. Cyła skupina – ćišći skupinsku hłowowu linku, wotrězk Podrobnosć a skupinsku nohowu linku na samsnej stronje.

  3. Z prěnjej podrobnosću – ćišći skupinsku hłowu na stronje, jeli so da prěnja datowa sadźba podrobnosće na samsnej stronje ćišćeć.

Prošu podpěrajće nas!