Wotprašowanski asistent – Aliasy

Připokazuje pólnym mjenam aliasy. Aliasy su opcionalne a móža na wužiwarja přećelne mjena k dispoziciji stajić, kotrež so město pólnych mjenow pokazuja. Alias na přikład da so wužiwać, hdyž pola z rozdźělnych tabelow samsne mjeno maja.

Alias

Zapodajće alias za pólne mjeno.

Wotprašowanski asistent – Přehlad

Prošu podpěrajće nas!