Wotprašowanski asistent – Wuměnjenja zeskupjenja

Podawa wuměnjenja za zeskupjenje wotprašowanja. Datowe žórło dyrbi SQL-instrukciju „Group by clauses“ podpěrać, zo by tutu stronu asistenta zmóžniło.

Wotpowěduje wšěm slědowacym

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće wotprašowanje po wšěch wuměnjenjach z logiskim A zeskupił.

Wotpowěduje někotrym ze slědowacych

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće wotprašowanje po někajkich wuměnjenjach z logiskim ABO zeskupił.

Pólne mjeno

Wubjerće pólne mjeno za wuměnjenje zeskupjenja.

Wuměnjenje

Wubjerće wuměnjenje za zeskupjenje.

Hódnota

Zapodajće hódnotu za wuměnjenje zeskupjenja.

Wotprašowanski asistent – Aliasy

Prošu podpěrajće nas!