Wotprašowanski asistent – Zeskupjenje

Podawa, hač so ma wotprašowanje zeskupić. Datowe žórło dyrbi SQL-instrukciju „Group by clauses“ podpěrać, zo by tutu stronu asistenta zmóžniło.

Pola, kotrež su k dispoziciji

Nalistuje mjena pola datoweje banki we wubranej tabeli abo wubranym wotprašowanju. Klikńće, zo byšće polo wubrał abo dźeržće tastu Umsch (⇧) abo , mjeztym zo klikaće, zo byšće wjace hač jedne polo wubrał.

>

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

^

Klikńće, zo byšće wubrane polo wo jedyn zapisk w lisćinje horje přesunył.

v

Klikńće, zo byšće wubrane polo wo jedyn zapisk w lisćinje dele přesunył.

Zeskupić po

Pokazuje wšě pola, kotrež so maja wužiwać, zo bychu wotprašowanje zeskupili.

Wotprašowanski asistent – Wuměnjenja zeskupjenja

Prošu podpěrajće nas!