Wotprašowanski asistent – Sortěrowanski porjad

Podawa sortěrowanski porjad za datowe sadźby we wašim wotprašowanju.

Sortěrować po

Podawa polo, po kotrymž so wutworjene wotprašowanje sortěruje.

Postupowacy

Klikńće, zo byšće alfabetisce abo numerisce w postupowacym porjedźe sortěrował.

Spadowacy

Klikńće, zo byšće alfabetisce abo numerisce w spadowacym porjedźe sortěrował.

A potom po

Podawa přidatne pola, po kotrychž so wutworjene wotprašowanje sortěruje, jeli předchadne sortěrowanske pola su jenake.

Wotprašowanski asistent – Pytanske wuměnjenja

Prošu podpěrajće nas!