Wotprašowanski asistent – Pólny wuběr

Podawa tabelu, za kotruž so ma wotprašowanje wutworić a kotre pola chceće do wotprašowanja zapřijeć.

Tabele

Podawa tabelu, za kotruž so ma wotprašowanje wutworić.

Pola, kotrež su k dispoziciji

Nalistuje mjena pola datoweje banki we wubranej tabeli abo wubranym wotprašowanju. Klikńće, zo byšće polo wubrał abo dźeržće tastu Umsch (⇧) abo , mjeztym zo klikaće, zo byšće wjace hač jedne polo wubrał.

>

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

>>

Klikńće, zo byšće wšě pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<<

Klikńće, zo byšće wšě pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

^

Klikńće, zo byšće wubrane polo wo jedyn zapisk w lisćinje horje přesunył.

v

Klikńće, zo byšće wubrane polo wo jedyn zapisk w lisćinje dele přesunył.

Pola we wotprašowanju

Pokazuje wšě pola, kotrež so do noweho wotprašowanja zapřijimaja.

Wotprašowanski asistent – Sortěrowanski porjad

Prošu podpěrajće nas!