Wužiwarske mjeno a hesło trěbnej

Wužiwarske mjeno

Zapodajće wužiwarske mjeno, zo byšće z datowym žórłom zwjazał.

Hesło

Zapodajće hesło, zo byšće z datowym žórłom zwjazał.

Hesło sej hač do kónca posedźenja spomjatkować

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće samsne wužiwarske mjeno a hesło bjez dalšeho dialoga wužiwał, hdyž znowa ze samsnym datowym žórłom w aktualnym posedźenju LibreOffice zwjazujeće.

Prošu podpěrajće nas!