Składować

W tutym dialogu móžeće poziciju a mjeno formulara podać, kotryž w dataji datoweje banki składujeće. Dialog so awtomatisce wočinja, hdyž formular prěni raz składujeće.

Nowy zapis załožić

Klikńće, zo byšće nowy rjadowak w dataji datoweje banki załožił.

Wo jednu runinu horje

Klikńće, zo byšće wo jednu runinu w hierarchiji rjadowakow horje postupował.

Datajowe mjeno

Zapodajće datajowe mjeno za składowany formular.

Składować

Klikńće, zo byšće formular w dataji datoweje banki składował.

Prošu podpěrajće nas!