Zwisk datoweje banki Oracle

Podawa nastajenja za přistup k datowej bance Oracle.

Datowa banka Oracle

Móžeće ćěrjak JDBC za přistup k datowej bance Oracle ze Solaris abo Linux. Zo byšće přistup k datowej bance z Windows měł, trjebaće ćěrjak ODBC.

Mjeno datoweje banki Oracle

Zapodajće mjeno datoweje banki Oracle. Prašejće so swojeho administratora datoweje banki za korektnym mjenom.

Serwerowy URL

Zapodajće URL za serwer datoweje banki. To je mjeno ličaka, na kotrymž so datowa banka Oracle wuwjedźe. Móžeće tež hostmjeno z IP-adresu serwera wuměnić.

Portowe čisło

Zapodajće portowe čisło za serwer datoweje banki. Prašejće so swojeho administratora datoweje banki za korektnej portowej adresu.

Klasa ćěrjaka Oracle JDBC

Zapodajće mjeno ćěrjaka JDBC.

Klasu testować

Testuje zwisk z aktualnymi nastajenjemi.

Awtentifikacija

Asistent datoweje banki

Prošu podpěrajće nas!