Rozšěrjene kajkosće

Podawa rozšěrjene kajkosće za datowu banku.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće we woknje datoweje banki Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće a klikńće na rajtark Rozšěrjene kajkosće


Generowane hódnoty

Podawa nastajenja za awtomatisce generowane hódnoty za nowe datowe sadźby.

Wosebite nastajenja

Podawa wašnje, kak móžeće z datami w datowej bance dźěłać.

Prošu podpěrajće nas!