Powšitkowny

Powšitkowny

Hdyž tabelu datoweje banki jako administrator wutworjeće, móžeće tutón rajtark wužiwać, zo byšće wužiwarski přistup postajił a zo byšće daty abo tabelowu strukturu wobdźěłał.

Wopisanje

Prošu podpěrajće nas!