Relacije

Tutón přikaz wokno relaciski naćisk wočinja, kotryž wam zmóžnja, poćahi mjez wšelakimi tabelemi datoweje banki definować.

Tu móžeće tabele z aktualneje datoweje banki přez datowe pola zwjazać. Klikńće na symbol Nowa relacija, zo byšće poćahi wutworił, abo ćehńće a pušćće prosće z myšku.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Nastroje – Poćahi….


note

Tuta funkcija je jenož k dispoziciji, jeli z relacionalnej datowej banku dźěłaće.


Hdyž Nastroje – Poćahi… wuběraće, so wokno wočini, w kotrymž so wšě eksistowace poćahi mjez tabelemi aktualneje datoweje banki pokazuja. Jeli poćahi definowane njejsu, ab jeli chceće druhe tabele datoweje banki zwjazać, klikńće na symbol Tabele přidać. Dialog Tabele přidać so wočini, w kotrymž móžeće tabele wubrać, zo byšće relaciju z nimi wutworił.

Symbol za Tabelu přidać

Tabele zasadźić

note

Jeli wokno Relaciski naćisk je wočinjene, njehodźa so wubrane tabele změnić, ani w modusu tabeloweho naćiska. To zawěsćuje, zo tabele so njeměnjeja, mjeztym zo so relacije wutworjeja.


Wubrane tabele so horjeka w napohledźe relaciskeho naćiska pokazuja. Móžeće tabelowe wokno přez kontekstowy meni abo z tastu Entf začinić.

Tabelu přesunyć a wulkosć tabele změnić

Móžeće po swojim zdaću wulkosć tabelow změnić a je rjadować. Zo byšće tabele přesunył, ćehńće horni ramik do požadaneje pozicije. Pozicioněrujće kursor myški na ramiku abo róžku a ćehńće tabelu, doniž pozadanu wulkosć nima, zo byšće wulkosć powjetšił abo pomjeńšił, w kotrejž so ma tabela pokazać.

Primarny kluč a cuze kluče

Jeli chceće relaciju mjez wšelakimi tabelemi definować, dyrbjał wy primarny kluč zapodać, kotryž jednozmyslnje datowe polo eksistowaceje tabele identifikuje. Móžeće so na primarny kluč z druhich tabelow poćahować, zo byšće přistup k datam tuteje tabele měł. Wšě datowe pola, kotrež so na tutón primarny kluč poćahuja, so jako cuzy kluč identifikuja.

Wšě datowe pola, kotrež so na primarny kluč poćahuja, so w tabelowym woknje jako mały symbol kluča identifikuja.

Relacije definować

Wšě eksistowace relacije so w relaciskich woknach přez liniju zwobraznjuja, kotraž pola primarneho kluča a pola cuzych klučow zwjazuje. Móžeće relaciju přidać, hdyž polo jedneje tabele do pola druheje tabele ćahaće. Relacija so zaso wotstroni, hdyž ju wuběraće a tastu Entf tłóčiće.

Móžeće tež na symbol Nowa relacija horjeka w relaciskim polu kliknyć a relaciju mjez dwěmaj tabelomaj w dialogu Relacije definować.

Symbol za Nowa relacija

Nowa relacija

warning

Jeli LibreOffice jako hłowny program za relacionalnu datowu banku wužiwaće, so wutworjenje a zhašenje poćahow přez LibreOffice do mjezyskłada njestajatej, ale so direktnje do datoweje banki dale posrědkujetej.


Hdyž na wjazacu dwójce klikaće, móžeće relaciji wěste kajkosće připokazać. Dialog Relacije so wočini.

Prošu podpěrajće nas!