Indeksowy naćisk

Dialog Indeksowy naćisk wam zmóžnja, indeksy za aktualnu tabelu definować a wobdźěłać.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Tabele. Wubjerće Zasadźić – Tabelowy naćisk… abo Wobdźěłać – Wobdźěłać….


Table Design

Indeksowa lisćina

Pokazuje lisćinu k dispoziciji stejacych indeksow. Wubjerće indeks z lisćiny, kotryž so ma wobdźěłać. Podrobnosće wubraneho indeksa so w dialogu pokazuja.

Nowy indeks

Wutwori nowy indeks.

Aktualny indeks zhašeć

Zhaša aktualny indeks.

Aktualny indeks přemjenować

Přemjenuje aktualny indeks.

Aktualny indeks składować

Składuje aktualny indeks w datowym žórle.

Aktualny indeks wróćo stajić

Staja aktualny indeks na nastajenje, kotrež je měł, hdyž je so dialog startował.

Podrobnosće wo indeksu

Tak ruče kaž podrobnosć aktualneho indeksa měnjeće a potom druhi indeks wuběraće, so změna hnydom datowemu žórłu přepoda. Móžeće jenož dialog wopušćić abo druhi indeks wubrać, jeli změna je so wuspěšnje přez datowe žórło wobkrućiła. Móžeće wšak změnu cofnyć, hdyž na symbol Aktualny indeks wróćo stajić klikaće.

Jednozmyslny

Podawa, hač aktualny indeks jenož jednozmyslne hódnoty dowoluje. Hdyž nastajenje Jednozmyslny zmóžnjeće, je so tomu zadźěwało, zo so dwójne daty do pola zapodawaja a zawěsćuje datowu integritu.

Pola

Wobłuk Pola lisćinu polow aktualnej tabeli pokazuje. Móžeće tež wjacore pola wubrać. Zo byšće polo z wuběra wotstronił, wubjerće prózdny zapisk na spočatku lisćiny.

Indeksowe polo

Pokazuje lisćinu polow w aktualnej tabeli. Móžeće wjacore pola wubrać.

Sortěrowanski porjad

Postaja sortěrowanski porjad indeksow.

Začinić

Začinja dialog.

Prošu podpěrajće nas!