Kontekstowe menije tabelow

Kontekstowy meni tabeloweho kontejnera wšelake funkcije skići, kotrež za wšě tabele datoweje banki płaća. Zo byšće wěstu tabelu w datowej bance wobdźěłał, wubjerće wotpowědnu tabelu a wočińće jeje kontekstowy meni.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Tabele.


note

Wotwisujo wot konteksta je móžno, zo so nic wšě funkcije za wašu aktualnu datowu banku so w kontekstowych menijach nalistuja. Přikaz Poćahi na přikład za definowanje relacijow mjez rozdźělnymi tabelemi je jenož z relacionalnymi datowymi bankami k dispoziciji.


Wotwisujo wot wužiteho systema datoweje banki namakaće slědowace zapiski w kontekstowych menijach:

Wočinić

Wužiwajće přikaz Wočinić, zo byšće wubrany objekt w nowym nadawku wočinił.

Jeli tabela je wočinjena su wjacore funkcije za wobdźěłanje datow k dispoziciji.

Relacije

Tutón přikaz wokno relaciski naćisk wočinja, kotryž wam zmóžnja, poćahi mjez wšelakimi tabelemi datoweje banki definować.

Zwjazanje wutworić

Tutón přikaz da so aktiwizować, jeli objekt je wubrany. Zwjazanje z mjenom „Zwjazanje z xxx“ (xxx mjeno objekta reprezentuje) so direktnje w zapisu wubraneho objekta wutwori.

Prošu podpěrajće nas!