Tabele

Wobdźěłanski modus za tabelowe daty wam zmóžnja, waše daty jako linki datowych sadźbow pokazać, hdźež móžeće na přeće daty filtrować a sortěrować. W tutym modusu móžeće tež nowe datowe sadźby zapodać a eksistowace datowe sadźby změnić a zhašeć.

W pomocy LibreOffice namakaće dalše informacije wo slědowacych temach:

Nowy tabelowy design wutworić abo eksistowacy wobdźěłać

Data Sources

This section contains information on browsing and editing database tables.

Datowu sadźbu pytać

W formularach abo tabelach datoweje banki móžeće datowe pola, lisćinowe pola a kontrolne kašćiki za wěstymi hódnotami přepytać.

Daty sortěrować a filtrować

Relacije, primarny a eksterny kluč

Kontekstowe menije tabelow

Kontekstowy meni tabeloweho kontejnera wšelake funkcije skići, kotrež za wšě tabele datoweje banki płaća. Zo byšće wěstu tabelu w datowej bance wobdźěłał, wubjerće wotpowědnu tabelu a wočińće jeje kontekstowy meni.

Prošu podpěrajće nas!