Diagramowe funkcije LibreOffice

Diagramy wam zmóžnjeja, daty na lochke wašnje zwobraznić.

Móžeće diagram ze žórłowych datow w tabelowym dokumenće Calc abo w tabeli Writer wutworić. Hdyž diagram je so w samsnym dokumenće kaž daty zasadźił, je wón z datami zwjazany, zo by so diagram awtomatisce aktualizuje, hdyž žórłowe daty měnjeće.

Diagramowe typy

Wubjerće ze wšelakich 3D- a 2D-diagramow, na přikład hrjadowych, linijowych a kursowych diagramow. Móžeće z mało kliknjenjemi myški diagramowe typy změnić.

Jednotliwe formatěrowanje

Móžeće jednotliwe diagramowe elementy přiměrić, na přikład wóski, datowe popisy a legendy. Klikńće potom z prawej tastu w diagramje, abo wužiwajće symbole symboloweje lajsty a menijowe přikazy.

Prošu podpěrajće nas!