Tastowe skrótšenki za diagramy

Móžeće slědowace tastowe skrótšenki w diagramach wužiwać.

Móžeće tež powšitkowne tastowe skrótšenki za LibreOffice wužiwać.

Tastowe skrótšenki w diagramach

Tastowe skrótšenki

Wuslědki

Tabulator

Přichodny objekt wubrać.

Umsch+Tabulator

Předchadny objekt wubrać.

Pos1

Prěni objekt wubrać.

Ende

Posledni objekt wubrać

Esc

Wuběr zběhnyć

Šipk horje/dele/nalěwo/naprawo

Objekt k směrej šipka přesunyć

Šipk horje/dele/nalěwo/naprawo w kružnych diagramach

Přesuwa wubrany kružny segment k směrej šipka.

F2 w titulach

Tekstowy zapodawanski modus zapodać

F3

Wočińće skupinu, zo byšće jednotliwe komponenty (w legendach a datowych rjadach) wobdźěłował.

+F3

Skupinu (w legendźe a datowych rjadach) wopušćić.

+/-

Diagram pomjeńšić abo powjetšić

+/- w kružnych diagramach

Přesuwa wubrany kružny segment z diagrama won abo do diagrama.

Prošu podpěrajće nas!