Awtomatiske wuhotowanje

Přesuwa wšě diagramowe elementy do jich standardnych pozicijow znutřka aktualneho diagrama. Tuta funkcija diagramowy typ abo druhe atributy njeměnja, měnja jenož poziciju elementow.

Symbol

Awtomatiske wuhotowanje

Prošu podpěrajće nas!