Diagramowy asistent – diagramowy typ

Na prěnjej stronje diagramoweho asistenta móžeće diagramowy typ wubrać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić


Tłóčće Umsch (⇧)+F1 a dźeržće pokazowak myški nad wodźenskim elementom, zo byšće wjace wo tutym wodźenskim elemenće zhonił.

Zo byšće diagramowy typ wubrał:

  1. Wubjerće zakładny diagramowy typ: Klikńće na wotpowědny zapisk, zo byšće stołpowy, hrjadowy, kružny diagram a tak dale wutworił.

    Wobsah naprawo so změni, zo by wam dalše nastajenja wotwisujo wot zakładneho diagramoweho typa poskićił.

  2. Klikńće na přeće na jedne z nastajenjow. Mjeztym zo nastajenja w asistenće měnjeće, wobhladajće sej přehlad w dokumenće, zo byšće widźał, kak budźe diagram wupadać.

Tłóčće Umsch (⇧)+F1 a dźeržće pokazowak myški nad wodźenskim elementom, zo byšće rozšěrjene pomocne informacije pokazał.

Klikńće na Dokónčić na někajkej stronje asistenta, zo byšće asistent začinił a diagram z aktualnymi nastajenjemi wutworił.

Klikńće na Dale, zo byšće přichodnu stronu asistenta pokazał abo klikńće na zapiski nalěwo w asistenće, zo byšće k tej stronje přešoł.

Klikńće na Wróćo, zo byšće sej předchadnu stronu asistenta wobhladał.

Klikńće na Přetorhnyć, zo byšće asistent začinił, bjeztoho zo byšće diagram wutworił.

Prošu podpěrajće nas!