Diagramowy typ „Pucher“

Na prěnjej stronje diagramoweho asistenta móžeće diagramowy typ wubrać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić


Pucher

Pucherjowy diagram poćahi mjez třomi wariablemi pokazuje. Dwě wariabli so za poziciju na X-wósce a na Y-wósce wužiwatej, mjeztym zo so třeća wariabla jako relatiwna wulkosć kóždeho pucherja pokazuje.

Dialog Datowe rjady za pucherjowy diagram ma zapisk, z kotrymž so datowy wobłuk za wulkosće pucherjow definuje.

Prošu podpěrajće nas!