Diagramowy typ Płonina

Na prěnjej stronje diagramoweho asistenta móžeće diagramowy typ wubrać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić


Płonina

Płoninowy diagram hódnoty jako dypki na Y-wósce pokazuje. X-wóska kategorije pokazuje. Y-hódnoty kóždeho datoweho rjada so přez liniju zwjazuja. Płonina mjez dwěmaj linijomaj so z barbu pjelni. Hłowny zaměr płoninoweho diagrama je wuzběhnjenje změnow wot jedneje kategorije do přichodneje.

Normalny – tutón podtyp wšě hódnoty jako absolutne Y-hódnoty rysuje. Rysuje najprjedy přestrjeń poslednjeje špalty w datowym wobłuku, potom předposlednjeje a tak dale, a skónčnje so prěnja špalta datow rysuje. Tak jako poslednja narysowana přestrjeń druhe płoniny chowa, jeli hódnoty w prěnjej špalće su wyše hač druhe hódnoty.

Staplowany – tutón podtyp hódnoty rysuje, kotrež su kumulatiwnje jedna nad druhej staplowane. Zawěsća, zo wšě hódnoty su widźomne, a žana datowa sadźba so přez druhe njechowa. Y-hódnoty wšak hižo absolutne hódnoty njereprezentuja, ale nic za poslednju špaltu, kotraž so deleka w staplowanych płoninach rysuje.

Procent – tutón podtyp hódnoty rysuje, kotrež su kumulatiwnje jedna nad druhej staplowane a so jako procentowa sadźba cyłkowneje hódnoty kategorije skaluja.

Prošu podpěrajće nas!