Kajkosće schodźenkowych linijow

W diagramje, kotryž linije pokazuje (linijowy abo XY-diagram) móžeće dypki ze schodźenkami město runych linijow zwjazać. Někotre nastajenja kajkosće tych schodźenkow wodźa.

Přistup k tutomu přikazej …

D'oh! You found a bug (text/schart/00/00000004.xhp#stlp not found).


Rozdźělne typy schodźenkowych linijow

Prošu podpěrajće nas!