Diagramowy typ wubrać

Na prěnjej stronje diagramoweho asistenta móžeće diagramowy typ wubrać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić


K dispoziciji stejace diagramowe typy

Wubjerće ze slědowacych diagramowych typow, wotwisujo wot datoweho typa a wobhladaneho prezentaciskeho efekta.

Symbol za stołpowy diagram a Symbol za hrjadowy diagram

Symbol za kružny diagram

Symbol za płoninowy diagram

Symbol za linijowy diagram

Symbol za XY-diagram (rozbrojenski diagram)

Symbol za pucherowy diagram

Symbol za syćowy diagram

Symbol za kursowy diagram

Symbol za stołpy a linije

 

Prošu podpěrajće nas!