Diagramowe dno

Wočinja dialog Diagramowe dno, hdźež móžeće kajkosće diagramoweho dna. Diagramowe dno je delni wobłuk w 3D-diagramach. Tuta funkcija je jenož za 3D-diagramy k dispoziciji.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format - Diagramowe dno… (diagram dyrbi zasadźeny być)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

Prošu podpěrajće nas!