Lěsyca

Wočinja dialog Lěsyca za definowanje lěsyčnych kajkosćow.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format – Lěsyca – Hłowna lěsyca X-, Y-, Z-wóski/ Pomocna lěsyca X-, Y-, Z-wóski/ Wšě lěsycy… (diagram dyrbi zasadźeny być)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

Prošu podpěrajće nas!