Pozicioněrowanje

Wodźi pozicioněrowanje wóski.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format – Wóska – X-wóska… – rajtark Pozicioněrowanje (diagram dyrbi zasadźeny być)


Wóskowa linija

Wubjerće, hdźež so ma druha wóska prěčić: na kóncu, na podatej hódnoće abo na kategoriji.

Pozicija wóskow

Na markach

Podawa, zo so wóska na prěnich/poslednich markach pozicioněruje. Přez to so wizuelne zwobraznjenje datowych dypkow na hódnotowej wósce započina/kónči.

Mjez markami

Podawa, zo so wóska mjez markami pozicioněruje. Přez to so wizuelne zwobraznjenje we wěstym wotstupje wot hódnotoweje wóski započina/kónči.

Popisy

Popisy pozicioněrować

Wubjerće, hdźež so ma popisy pozicioněrować: blisko wóski, blisko wóski (druhi bok), zwonka spočatka abo zwonka kónca.

Interwalowe marki

Hłowny interwal:

Podawa, hač marki maja na nutřkownym abo zwonkownym boku wóski być. Je móžno, wobě nastajeni kombinować: budźeće potom marki na woběmaj bokomaj widźeć.

Nutřka

Podawa, zo so marki na nutřkownym boku wóski pozicioněruja.

Wonka

Podawa, zo so marki na wonkownym boku wóski pozicioněruja.

Pomocny interwal:

Tutón wobłuk so wužiwa, zo by markěrowanske smužki mjez wóskowymi markami definował. Je móžno, wobě poli zmóžnić. To k markěrowanskej liniji wjedźe, kotraž so zwonka nutř běži.

Nutřka

Podawa, zo so marki pomocneho interwala na nutřkownym boku wóski placěruja.

Wonka

Podawa, zo so marki pomocneho interwala na wonkownym boku wóski placěruja.

Marki placěrować

Wubjerće, hdźež so maja marki placěrować: na popisach, na wósce abo na wósce a popisach.

Prošu podpěrajće nas!