Wóska

To podmeni za wobdźěłowanje wóskowych kajkosćow wočinja.

Rajtarki w dialogach wot wubraneho diagramoweho typa wotwisuja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format - Wóska (diagram dyrbi zasadźeny być)


X-wóska

Wočinja dialog, hdźež móžeće kajkosće wubraneje wóski wobdźěłać.

Y-wóska

Wočinja dialog Y-wóska, hdźež móžeće kajkosće Y-wóski změnić.

Sekundarna X-wóska

Wočinja dialog, hdźež móžeće kajkosće sekundarneje X-wóski wobdźěłać. Zo byšće sekundarnu X-wósku zasadźił, wubjerće Zasadźić – Wóski a potom X-wóska.

Sekundarna Y-wóska

Wočinja dialog, hdźež móžeće kajkosće sekundarneje Y-wóski wobdźěłać. Zo byšće sekundarnu Y-wósku zasadźił, wubjerće Zasadźić – Wóski a potom Y-wóska.

Z-wóska

Wočinja dialog, hdźež móžeće kajkosće wubraneje wóski wobdźěłać.

Wšě wóski

Wočinja dialog, hdźež móžeće kajkosće wubraneje wóski wobdźěłać.

Prošu podpěrajće nas!