Wusměrjenje

Změni wusměrjenje wóskow abo titulow.

Někotre nastajenja, kotrež su tu nalistowane, za wšě popisy k dispoziciji njejsu. Su na přikład rozdźělne nastajenja za popisy 2D- a 3D-objektow.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format - Wóska (diagram dyrbi zasadźeny być)


Popisy pokazać

Podawa, hač so maja popisy wóski pokazać abo schować.

Symbol Wóskowy titul zapinjeny/wupinjeny w symbolowej lajsće Formatěrowanje popisy wšěch wóskow zapina abo wupina.

Symbol

Wóskowe popisy pokazać/schować

Tekst wjerćeć

Definuje tekstowy směr celoweho wobsaha. Klikńće na tłóčatka ABCD, zo byšće požadany směr připokazał.

ABCD-kolesko

Klikńće něhdźe na kolesko, zo byšće tekstowy směr definował. Pismiki „ABCD“ na tłóčatku nowemu nastajenju wotpowěduja.

ABCD-tłóčatko

Připokazuje wertikalny tekstowy směr za celowy wobsah.

Symbol za Notica

Jeli wertikalny popis X-wóski definujeće, so snano tekst přez liniju X-wóski wotrězuje.


Stopnje

Zmóžnja wam, wusměrjenski kut manuelnje zapodać.

Tekstowy běh

Postaja tekstowy běh datoweho popisa.

Překryće

Podawa, zo tekst w celach smě druhe cele překryć. To móže předewšěm wužitne być, jeli je njedostatk ruma. Tute nastajenje z druhimi titulnymi směrami k dispoziciji njeje.

Přestawka

Zmóžnja tekstowe łamanje.

Slědowace nastajenja za wšě diagramowe typy k dispoziciji njejsu:

Porjad

Nastajenja w tutym rajtarku su jenož za 2D-diagramy k dispoziciji, pod Format – Wóska – Y-wóska… abo X-wóska…. W tutym wobłuku móžeće wusměrjenje ličbnych popisow za X-wósku abo Y-wósku definować.

Kachlicować

Rjaduje ličby na wósce jednu pódla druheje.

Wysoko-hłuboko přestajeny

Rjaduje ličby na wósce přestajene, rune ličby niše hač njerune ličby.

Hłuboko-wysoko přestajeny

Rjaduje ličby na wóskach přestajene, njerune ličby niše hač rune ličby.

Awtomatiski

Rjaduje ličby awtomatisce na wósce.

Symbol za Notica

Móža problemy při pokazowanju popisow nastać, hdyž wulkosć wašeho diagrama je přemała. Powjetšće napohlad abo pomjeńšće pismowu wulkosć, zo byšće to wobešoł.


Tekstowy směr

Podajće tekstowy směr za wotstawk, kotryž kompleksne tekstowe wuhotowanje (CTL) wužiwa. Funkcija je jenož k dispoziciji, jeli podpěra za kompleksne tekstowe wuhotowanje je zmóžnjena.

Prošu podpěrajće nas!