Titul

Změni kajkosće wubraneho titula.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format – Wuběr formatěrować… – dialog Titul (diagram dyrbi zasadźeny być)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Wusměrjenje

Měnja wusměrjenje diagramoweho titula.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

Prošu podpěrajće nas!