Datowy dypk

Tutón dialog wam zmóžnja, kajkosće wubraneho datoweho dypka změnić. Dialog so jewi, hdyž je jenož jedyn datowy dypk wubrany, hdyž Format – Wuběr formatěrować… wuběraće. Někotre menijowe zapiski su jenož za 2D- abo 3D-diagramy k dispoziciji.

note

Přewjedźene změny so jenož na tutón datowy dypk wuskutkuja. Jeli na přikład barbu hrjady wobdźěłujeće, so potom jenož barba teje hrjady rozeznawa.


Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format - Wuběr formatěrować… – dialog Datowy dypk (diagram dyrbi zasadźeny być)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Datowe popisy

Wočinja dialog Datowe popisy, kotryž wam zmóžnja, datowe popisy nastajić.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

Prošu podpěrajće nas!