Lěsycy

Móžeće wóski z lěsyčnymi linijemi do wotrězkow poddźělić. To wam zmóžnja, lěpši přehlad wo diagramje dóstać, předewšěm, jeli z wulkimi diagramami dźěłaće. Hłowna lěsyca Y-wóski je po standardźe zmóžnjena.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Lěsycy (diagram dyrbi zasadźeny być)

Klikńće w symbolowej lajsće Format na

Symbol

Horicontalne lěsycy

Symbol

Wertikalne lěsycy


Hłowne lěsycy

Definuje wósku, kotraž so ma jako hłowna lěsyca nastajić.

X-wóska

Přidawa X-wósce diagrama lěsyčne linije.

Symbol Wertikalne lěsycy na symbolowej lajsće Formatěrowanje lěsycu X-wóski pokazuje resp. chowa. Su tři móžnosće: žana lěsyca, hłowna lěsyca a hłowna a pomocna lěsyca. Změna budźe so na kontrolne kašćiki w Zasadźić – Lěsycy wuskutkować.

Symbol

Horicontalne lěsycy

Y-wóska

Přidawa Y-wósce diagrama lěsyčne linije.

>Symbol Horicontalne lěsycy na symbolowej lajsće Formatěrowanje lěsycu Y-wóski pokazuje resp. chowa. Su tři móžnosće: žana lěsyca, hłowna lěsyca a hłowna a pomocna lěsyca. Změna budźe so na kontrolne kašćiki w Zasadźić – Lěsycy wuskutkować.

Symbol

Wertikalne lěsycy

Z-wóska

Přidawa Z-wósce diagrama lěsyčne linije. Tute nastajenje je jenož k dispoziciji, hdyž z 3D-diagramami dźěłaće.

Pomocne lěsycy

Wužiwajće tutón wobłuk, zo byšće za kóždu wósku pomocnu lěsycu připokazał. Hdyž wósce pomocne lěsycy připokazujeće, so wotstup mjez hłownymi lěsycami redukuje.

X-wóska

Přidawa lěsyčne linije, kotrež X-wósku do mjeńšich wotrězkow poddźěleja.

Y-wóska

Přidawa lěsyčne linije, kotrež Y-wósku do mjeńšich wotrězkow poddźěleja.

Z-wóska

Přidawa lěsyčne linije, kotrež Z-wósku do mjeńšich wotrězkow poddźěleja. Tute nastajenje je jenož k dispoziciji, hdyž z 3D-diagramami dźěłaće.

Prošu podpěrajće nas!