Přistup k tutej funkciji …

Wubjerće Napohlad – Datowa tabela… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Klikńće w symbolowej lajsće Format na

Symbol

Diagramowe daty

Wubjerće Zasadźić - Titule (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Zasadźić – Legenda… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Legenda… – Pozicija (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Zasadźić – Datowe popisy (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wuběr formatěrować – Datowe popisy (hdyž datowy rjad abo datowy dypk diagrama je wubrany)

Wubjerće Zasadźić - Wóski… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Zasadźić – Lěsycy (diagram dyrbi zasadźeny być)

Klikńće w symbolowej lajsće Format na

Symbol

Horicontalne lěsycy

Symbol

Wertikalne lěsycy

WubjerćeZasadźić – Zmylkowe hrjady X… abo Zasadźić - Zmylkowe hrjady Y… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Zasadźić – Trendowa linija… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Zasadźić - Wosebite znamješko… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format - Wuběr formatěrować… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format - Wuběr formatěrować… – dialog Datowy dypk (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wuběr formatěrować… – dialog Datowy rjad (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wuběr formatěrować… – rajtark Opcije (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format - Titul (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wuběr formatěrować… – dialog Titul (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wuběr formatěrować… – dialog Titul (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format - Titul (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format - Wóska (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format - Legenda… abo Format - Wuběr formatěrować… - Legenda (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wóska – X-wóska…/Sekundarna X-wóska…/Z-wóska…/Wšě wóski… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format - Wóska - Y-wóska…/Sekundarna Y-wóska… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wóska – Y-wóska – rajtark Skalowanje (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wóska – X-wóska… – rajtark Pozicioněrowanje (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Wóska – Y-wóska… – rajtark Pozicioněrowanje (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format - Lěsyca (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Lěsyca – Hłowna lěsyca X-, Y-, Z-wóski/ Pomocna lěsyca X-, Y-, Z-wóski/ Wšě lěsycy… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Diagramowa sćěna…(diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format - Diagramowe dno… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Diagramowa płonina… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format –Diagramowy typ… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Klikńće w symbolowej lajsće Format na

Symbol

Diagramowy typ wobdźěłać

Wubjerće Format – 3D-napohlad… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wubjerće Format – Porjad… (diagram dyrbi zasadźeny być)

Wočińće kontekstowy meni a wubjerće Porjad (diagram dyrbi zasadźeny być)

Symbol

Horicontalne lěsycy

Symbol

Wóskowe popisy pokazać/schować

Symbol

Wertikalne lěsycy

Icon

Diagram zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Diagram…

Icon

Diagram zasadźić

Klikńće dwójce na diagram a wubjerće potom Format – Datowe wobłuki…

Wubjerće w dialogu Diagramowy typ linijoweho abo XY-diagrama, kotryž linije pokazuje, linijowy typ „Křiwka“ a klikńće potom na tłóčatko Kajkosće…

Wubjerće w dialogu Diagramowy typ linijoweho abo XY-diagrama, kotryž linije pokazuje, linijowy typ „Schodźenki“ a klikńće potom na tłóčatko Kajkosće…

Prošu podpěrajće nas!