Statusowa lajsta

Statusowa lajsta informacije wo aktualnej tabeli pokazuje.

Pozicija w dokumenće

Pokazuje čisło aktualneje tabele a cyłkowna ličba tabelow w tabelowym dokumenće.

Aktualna předłoha strony

Pokazuje aktualnu předłohu strony. Klikńće dwójce, zo byšće předłohu wobdźěłał, klikńće z prawej tastu, zo byšće druhu předłohu wubrał.

Měritko

Podawa aktualne měritko za pokazanje strony.

Zasadźenski modus

Pokazuje aktualny zasadźenski modus. Móžeće mjez ZASDŹ = zasadźić a PŘEP = přepisać přepinać.

Wuběranski modus

Přepina mjez rozdźělnymi modusami.

Dokumentowa změna

Jeli změny dokumenta njejsu so składowali, so „*“ w tutym polu na statusowej lajsće pokazuje. To tež za nowe, hišće njeskładowane dokumenty płaći.

Digitalna signatura

Hlejće tež Digitalne signatury.

Standardna formla, datum/čas, zmylkowa zdźělenka

Pokazuje informacije wo aktualnym dokumenće. Po standardźe so suma wobsaha wubranych celow pokazuje.

Prošu podpěrajće nas!