Symbolowa lajsta Tekstowe formatěrowanje

Symbolowa lajsta Tekstowe formatěrowanje, kotraž so pokazuje, hdyž kursor je w tekstowym objekće, na přikład w tekstowym polu abo rysowanskim objekće, přikazy za formatěrowanje a wusměrjenje wobsahuje.

Mjeno pisma

Zmóžnja wam, mjeno pisma z lisćiny wubrać abo mjeno pisma direktnje zapodać.

Móžeće wjacore, přez semikolony dźělene pisma zapodać. LibreOffice kóžde pomjenowane pismo w tym porjedźe wužiwa, jeli předchadne pisma k dispoziciji njejsu.

Symbol za Mjeno pisma

Mjeno pisma

Wulkosć pisma

Zmóžnja wam, mjez rozdźělnymi wulkosćemi pisma z lisćiny wubrać abo wulkosć manuelnje zapodać.

Bold

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Symbol za Tučny

Tučny

Italic

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Symbol za Kursiwny

Kursiwny

Underline

Underlines or removes underlining from the selected text.

Symbol za Podšmórnyć

Podšmórnyć

Pismowa barba

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol za Pismowa barba

Pismowa barba

Linkowy wotstup: 1

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Symbol za Linkowy wotstup: 1

Linkowy wotstup: 1

Linkowy wotstup: 1,5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Symbol za Linkowy wotstup: 1.5

Linkowy wotstup: 1,5

Linkowy wotstup: 2

Sets the line spacing to two lines.

Symbol za Linkowy wotstup: 2

Linkowy wotstup: 2

Nalěwo wusměrić

Aligns the paragraph to the left page margin.

Symbol za Nalěwo wusměrić

Nalěwo wusměrić

Centrowany

Centers the contents of the paragraph on the page.

Symbol za Centrowane

Naprawo wusměrić

Aligns the paragraph to the right page margin.

Symbol za Naprawo wusměrić

Naprawo wusměrić

Blokowa sadźba

Aligns the paragraph to the left and to the right page margins.

Symbol za Blokowa sadźba

Blokowa sadźba

Wyše stajeny

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Symbol za Wyše stajeny

Wyšej stajeny

Nišo stajeny

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Symbol za Nišo stajeny

Nišo stajeny

Znamješko

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Symbol za Znamješko

Znamješko

Wotstawk

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Symbol za Wotstawk

Wotstawk

Podpěra za aziske rěče

Maće jenož přistup k tutym přikazam, po tym zo sće podpěru za aziske rěče w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił.

Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Podawa horicontalny směr teksta.

Symbol za Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Tekstowy směr wot horjeka dele

Podawa wertikalny směr teksta.

Symbol za Tekstowy směr wot horjeka dele

Tekstowy směr wothorjeka dele

Prošu podpěrajće nas!